Leve de koning!


TERUGBLIK – Leve de Koning!

Koningen en koninginnen: schilders deden hun uiterste best om hen zo fraai mogelijk af te beelden. Ook componisten bewaarden voor hen hun mooiste klanken. Het concert ‘Leve de Koning’ gaf een staalkaart van vorstelijke muziek. Verheerlijkend.

De koning(in) dient geëerd, wanneer hij de troon bestijgt, zoals Maximiliaan I bij Isaac, feestelijk een stad bezoekt, zoals Elisabeth I in Norwich bij Britten, of de slag bij Lepanto gewonnen heeft, zoals Philips II bij Brudieu.

Het is niet altijd feest. Ook een geliefde koningin sterft: Queen Mary bij Purcell. Soms treurt de koning als hij zijn zoon verliest: koning David over zijn zoon Absalom, bij Tomkins. Andermaal schrijft de koning zelf de tekst, zoals koning David bij Kreek. Of zijn liefde wordt symbool voor ons allemaal, getuige Mealor zijn compositie uit 2011, ter gelegenheid van het huwelijk van prins William, mogelijk ooit koning, met miss Catherine Middleton.