Korte geschiedenis

Het Nijmeegs Universitair Kamerkoor Audite Nova is in 1967 opgericht door een aantal leden van het Nijmeegs Studenten Koor Alphons Diepenbrock. Het kamerkoor is nauw verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het merendeel van de leden studeert of werkt aan de RU.

De naam Audite Nova verwijst naar de titel van een lied van de Nederlandse Renaissancecomponist Orlando di Lasso. Het betekent “hoort dit nieuws, deze nieuwe geluiden”. Ook nu, meer dan 40 jaar na de oprichting, wil Audite Nova nog steeds nieuwe wegen inslaan. Er wordt telkens weer naar gestreefd om verrassende en gewaagde programmering te koppelen aan een hoog muzikaal niveau. Een belangrijke doelstelling daarbij is het uitvoeren van kamermuziek uit alle stijlperiodes van de westerse koormuziek en het telkens opnieuw interpreteren van interessant en opmerkelijk repertoire.

De eerste dirigent van het ensemble was Cees Rotteveel, die al in 1968 met het koor een eerste prijs wist te behalen op Internationale Korenfestival. Latere dirigenten waren Bruno de Greeve, Hoite Pruiksma, Klaas Stok en Fokko Oldenhuis.

Sinds 2009 staat Audite Nova onder leiding van de inspirerende dirigent Hebe de Champeaux.

Enkele citaten uit recensies

“Audite Nova maakt een spannend verhaal van dit onverwacht dramatisch stuk.”

“… een enerverend concert, waarop ontroerende puurheid regeert.”

“Het kamerkoor Audite Nova houdt een bevlogen pleidooi voor dit in 1997 gecomponeerde werk.”